Bình Phước: Huyện Bù Đăng thu ngân sách hơn 46 tỷ đồng

28

Trong quý 1, kinh tế của huyện Bù Đăng gặp khó khăn, đặc biệt là giá các mặt hàng nông sản chủ lực đạt thấp đã ảnh hưởng đến việc thu ngân sách. Tổng thu ngân sách của huyện tính đến ngày 26-4 thực hiện hơn 46 tỷ đồng, đạt 28% dự toán năm tỉnh giao, bằng 23% dự toán năm huyện giao và tăng 5% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó, 4 khoản đạt và vượt so với dự toán gồm: thu phí và lệ phí, tiền thuê đất, thu khác ngân sách và thu tại các xã, thị trấn; có 6 khoản thu không đạt so dự toán gồm: Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu ghi thu, ghi chi qua ngân sách.

Nhìn chung thu ngân sách của huyện trong những tháng đầu năm cơ bản đạt nhưng còn thấp. Nguyên nhân là do công tác dự báo nguồn thu phát sinh trên địa bàn còn khó khăn, đặc biệt là tiền thuê đất một lần, tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất; công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ hoàn thuế, miễn giảm thuế chưa kịp thời, chưa đúng thời gian quy định; công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế chưa được chú trọng dẫn đến doanh nghiệp khai sai, khai thiếu; một số cán bộ, công chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, chưa chấp hành đúng nội quy, kỷ cương, kỷ luật của ngành…

Năm 2019, Bù Đăng được tỉnh giao dự toán 167 tỷ đồng, dự toán HĐND, UBND huyện giao phấn đấu là 200 tỷ đồng, ngành thuế phải thực hiện thu đạt và vượt so dự toán Cục Thuế giao trong quý 2 là 45 tỷ đồng. Để công tác thu ngân sách trong thời gian tới đạt và vượt so kế hoạch dự toán, UBND huyện đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Ngành thuế tăng cường công tác phối hợp các xã, thị trấn đề ra nhiều giải pháp tăng cường thu hút, khuyến khích đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tăng cường công tác xử lý nợ đọng thuế, giám sát, đôn đốc kê khai thuế; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai…

Theo baobinhphuoc

Chia sẻ