Chứng khoán Tp.HCM chi trên 100 tỷ mua 10,61% vốn tại Vinasun

106

HCM nâng tỷ lệ nắm giữ tại VNS lên 7.200.008 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Vinasun…

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE).

Theo đó, Chứng khoán Tp.HCM thông báo đã mua 7,2 triệu cổ phiếu VNS của Công ty Ánh Dương Việt Nam. Ngày giao dịch là ngày 25/5/2018.

Sau giao dịch, HCM nâng tỷ lệ nắm giữ tại VNS lên 7.200.008 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Vinasun.

Theo dữ liệu trên HOSE, ngày 25/5 vừa qua có giao dịch thỏa thuận đúng 7,2 triệu cổ phiếu VNS mà HCM mua vào với giá bình quân 14.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 103,68 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 25/5 vừa qua, Government of Singapore đã bán hết 5,4 triệu cổ phiếu, chiếm 7,96% vốn điều lệ tại VNS.

Kết thúc quý 1/2018, doanh thu thuần của VNS đạt 489,2 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ . Tuy nhiên doanh thu vận tải taxi giảm sút thì Vinasun ghi nhận thêm mảng nhượng quyền thương mại và khai thác taxi với doanh thu phát sinh hơn 211 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 1/2018, tổng nợ phải trả là gần 1.098 tỷ đồng, giảm 76 tỷ đồng so với đầu năm – trong đó, vay ngắn hạn giảm 8 tỷ đồng, xuống còn 389 tỷ đồng và vay nợ dài hạn đến hạn trả xấp xỉ bằng đầu kỳ, còn 389 tỷ đồng.

Trong năm 2018, VNS dự kiến tổng doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, giảm 68,1% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế cũng giảm 50% so với cùng kỳ đạt 95,2 tỷ đồng.

Chia sẻ