Đồng Nai: Xin điều chỉnh Khu xử lý chất thải tại xã Quang Trung

20
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì buổi họp

Khu xử lý chất thải tại xã Quang Trung có diện tích hơn 129 héc ta, trong đó có gần 11 hécta đã được xây dựng khá hoàn chỉnh, còn lại gần 119 héc ta đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những công trình đã xây dựng là nhà máy xử lý rác công nghiệp, sinh hoạt, nhà máy sản xuất phân bón, khu xử lý nước thải…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng khu xử lý chất thải có phát sinh thêm rác điện tử và nâng công suất nhà máy xử lý chất thải từ 400 tấn/ngày đêm lên hơn 1.700 tấn/ngày đêm. Do đó chủ đầu tư xin điều chỉnh một số quy hoạch cho phù hợp như: bổ sung thêm khu xử lý chất thải điện tử, kho bãi tiền xử lý chất thải, diện tích bãi chôn lấp, diện tích hồ chứa nước…

Tại buổi làm việc, đa số đại diện các sở, ngành, địa phương đồng ý với điều chỉnh quy hoạch, song yêu cầu chủ đầu tư phải bổ sung thêm một số điều cho phù hợp với yêu cầu quy định hiện hành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh thì yêu cầu chủ đầu tư Khu xử lý chất thải tại xã Quang Trung phải chú ý việc có vành đai để tránh ô nhiễm cho người dân khu vực gần đó. Khi tăng công suất xử lý rác lên hơn gấp 4 lần thì quá trình vận chuyển, xử lý có thể phát tán mùi hôi nên phải có giải pháp hạn chế ô nhiễm. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, muốn quy hoạch thêm nhà máy xử lý rác thành điện, chủ đầu tư phải có quy hoạch chi tiết và bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch điện năng…

Theo baodongnai

Chia sẻ