Đồng Nai: Thoái vốn các công ty nhà nước còn chậm

32
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo tại cuộc họp.

Trong 2 quý đầu năm, công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Đồng Nai tiếp tục được triển khai thực hiện, nhưng việc thoái vốn nhà nước trong các doanh nghiệp vẫn còn chậm.

Hiện toàn tỉnh có 3 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con (gồm: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – Dofico, Tổng Công ty Sonadezi, Tổng công ty Tín Nghĩa) và 2 doanh nghiệp hoạt động độc lập trực thuộc UBND tỉnh (là Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai) với tổng vốn điều lệ gần 10.870 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của các doanh nghiệp nói trên đạt hơn 9.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là hơn 1.111 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 1.800 tỷ đồng. Trong quá trình thoái vốn, nhiều doanh nghiệp đang vướng mắc về đất đai thuê của nhà nước đã hoặc sắp hết hạn, điều chỉnh kế hoạch thoái vốn…

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng, hiện việc thoái vốn nhà nước ở nhiều công ty còn chậm, do đó trong những tháng cuối năm, các doanh nghiệp phải đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn. Những lĩnh vực nhà nước không cần phải giữ lại thì nên tiến hành thoái hết vốn. Tuy nhiên, khi thoái vốn chú ý đến đất đai của doanh nghiệp đang thuê của nhà nước có xử lý cho phù hợp.

Theo baodongnai

Chia sẻ